Vitenskapelig artikkel

Shelf life of packaged loins of dried salt-cured cod (Gadus morhua L.) stored at elevated temperatures

Lorentzen, Grete; Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Ytterstad, Elinor

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Control, vol. 64, p. 65–69, 2016

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0956-7135
Elektronisk: 1873-7129

Open Access: none

Lenker:
DOI