Nofima rapportserie

Holdbarhet på klippfisk. Alternativer til kassering av nedklasset klippfisk (AP4)

Lorentzen, Grete; Østli, Jens; Egeness, Finn-Arne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 28/2015

Antall sider: 8

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-308-4

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

I prosjektet «Holdbarhet på klippfisk» er hovedmålet å studere holdbarhet på ferdig produsert klippfisk ved ulike temperaturbetingelser for deretter å komme frem til en anbefalt holdbarhet. Et av delmålene er å studere alternativer til kassering av klippfisk som ikke er egnet til konsum grunnet synlig misfarging. Omfanget av kassert eller nedklasset klippfisk som er uegnet til konsum er et minimalt problem blant norske produsenter. Først og fremst fordi en ikke bruker ressurser på å produsere klippfisk av et råstoff (sløyd og hodekappet fisk) som ikke har tilstrekkelig kvalitet.

Det har i forsøk utført ved Nofima vært vist at det er mulig å produsere fiskesaus fra nedklasset saltfisk. Det er i litteraturen beskrevet en rekke bioteknologiske anvendelser av rødmidd. Dette omfatter blant annet produksjon av vaskemidler, mykgjørere for tekstilindustrien, produksjon av lær og i ulike renseprosesser.