Vitenskapelig artikkel

Thermal inactivation and growth potential of Listeria innocua in rehydrated salt-cured cod prepared for ready-to-eat products

Lorentzen, Grete; Ytterstad, Elinor; Olsen, Ragnar Ludvig; Skjerdal, Taran

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Control, vol. 21, p. 1121–1126, 2010

Utgiver: Elsevier

Utgave: 8

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0956-7135
Elektronisk: 1873-7129

Open Access: none

Lenker:
DOI