Publisert 2014

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-158-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Lorentzen, Grete; Dahl, Reidun Wenche; Gundersen, Bjørn; Forberg, Bjørn Tore; Nilsen, Heidi

Serier : Nofima rapportserie 5/2014

År : 2014

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I denne arbeidspakken har det vært studert om lagring av reker ved -40, -30 og -20 °C har betydning for pilleutbyttet. Hovedfunnene er at fryselagringstemperatur ikke har betydning for pilleutbytte. Det ble imidlertid observert at råstoffet var varierende i størrelse. Størrelsesvariasjon har innvirkning på pilleutbytte. Dette innebærer at størrelsesvariasjonen kan ha påvirket resultater for pilleutbytte og dermed overskygget eventuelle sammenhenger mellom fryse¬lagrings-temperatur, tid på fryselager og pilleutbytte.

Kontaktpersoner: