Nofima rapportserie

Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringenFryselagring av reker (AP2)

Lorentzen, Grete; Dahl, Reidun Wenche; Gundersen, Bjørn; Forberg, Bjørn Tore; Nilsen, Heidi

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Utgave: 5/2014

Antall sider: 9

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-158-5

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

I denne arbeidspakken har det vært studert om lagring av reker ved -40, -30 og -20 °C har betydning for pilleutbyttet. Hovedfunnene er at fryselagringstemperatur ikke har betydning for pilleutbytte. Det ble imidlertid observert at råstoffet var varierende i størrelse. Størrelsesvariasjon har innvirkning på pilleutbytte. Dette innebærer at størrelsesvariasjonen kan ha påvirket resultater for pilleutbytte og dermed overskygget eventuelle sammenhenger mellom fryse¬lagrings-temperatur, tid på fryselager og pilleutbytte.