Publisert 2018

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-545-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Lorentzen, Grete

Serier : Nofima rapportserie 11/2018

År : 2018

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I forbindelse med to avsluttede prosjekter på produksjon og holdbarhet av salt- og klippfisk i FHF har det i dette prosjektet vært fokus på formidling av resultater fra disse to arbeidene. Dette gjelder FHF-prosjektene "Holdbarhet på klippfisk og saltfisk" (FHF 900856) og "Modningstemperatur og effekt på utbytte og kvalitet" (FHF 900897). I dette prosjektet er det laget tre faktaark og to videoer. Det er laget et faktaark og en video som omhandler temperatur under modning av saltfisk. Det er videre laget en video som viser holdbarhet på klippfisk som lagres ved kjøleskaps- og forhøyede temperaturer. I tillegg er det utarbeidet et faktaark som viser holdbarhet på flekket klippfisk, og et faktaark som viser holdbarhet på emballerte loins på portugisisk. Sistnevnte faktaark er tidligere skrevet på norsk og engelsk. Videoene har vært vist, og faktaarkene er distribuert på konferanser i regi av FHF.

Kontaktpersoner: