Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Geir Sogn-Grundvåg

Jeg er ansatt som seniorforsker ved Nofima, hvor jeg har jobbet siden 1998. Min forskning fokuserer særlig på ulike aspekter ved produktdifferensiering. Jeg er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole (1992) med doktorgrad fra samme sted (2001). Jeg har også en Master of Science grad i markedsføring fra University of Stirling (1994). I 2007 ble jeg vurdert professorkompetent ved Universitetet i Stavanger.

Geir Sogn-Grundvåg har 108 publikasjoner ved Nofima:

Hvordan måler vi torskens kvalitet?

Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna

2021

Hvor lenge bør fiskegarnet stå i sjøen?

Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris

2021

Hvorfor følger ikke alle loven?

Sogn-Grundvåg, Geir; Kvalvik, Ingrid

2021

Hva skjer når fisken går i garnet?

Sogn-Grundvåg, Geir; Svalheim, Ragnhild Aven

2021

Har fisken noe å skjule?

Sogn-Grundvåg, Geir; Heia, Karsten

2021

Fish quality and market performance: The case of the coastal fishery for Atlantic cod in Norway

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Henriksen, Edgar; Joensen, Sjúrður; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein

2021

Hvor kaldt skal fisken ha det etter fangst?

Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna

2021

Brands, Labels, and Product Longevity: The Case of Salmon in UK Grocery Retailing

Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Cojocaru, Andreea-Laura; Young, James A.

2021

Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

Henriksen, Edgar; Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Bendiksen, Bjørn Inge; Joensen, Sjúrður

2020

Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk. Bedre kvaliteten på landinger av hvitfisk fra kystflåten

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris

2020

Auksjon eller kontrakt? Råfisklagets omsetning av ombordfryst hvitfisk

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent

2019

Eco-labels and product longevity: The case of whitefish in UK grocery retailing

Sogn-Grundvåg, Geir; Asche, Frank; Zhang, Dengjun; Young, James A.

2019

Auksjon eller kontrakt? Råfisklagets omsetning av fryst hvitfisk

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent

2019

Ny måte å vurdere åte?

Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris

2018

Ypperlig torsk fra hotell

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Sogn-Grundvåg, Geir

2018

Eco-Labeling and Retailer Pricing Strategies: The U.K. Haddock Market

Zhang, Dengjun; Sogn-Grundvåg, Geir; Asche, Frank; Young, James A.

2018

Hvordan går det med fangstbasert akvakultur av torsk?

Hermansen, Øystein; Sogn-Grundvåg, Geir; Dreyer, Bent

2018

Hybrid Surveys: A Method for the Effective Use of Open-Ended Questions in Quantitative Food Choice Surveys

Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; Sogn-Grundvåg, Geir

2018

Hva vet du om kvalitet på sjømat?

Karlsen, Kine Mari; Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris

2017

Hva vet du om kvalitet på sjømat?

Karlsen, Kine Mari; Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris

2017

Markedet for laks i Sør-Afrika. Første artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Heide, Morten; Egeness, Finn-Arne; Sogn-Grundvåg, Geir

2015

Tint laks i Sør-Afrika. Sjette artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir

2015

Laks på menyen i Sør-Afrika. Femte artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir

2015

Pricing of eco-labels with retailer heterogeneity

Asche, Frank; Larsen, Thomas Andre; Smith, Martin D.; Sogn-Grundvåg, Geir; Young, James A.

2015

Laks til Sør-Afrika – Sluttrapport FHF

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten

2015

Differensiering av laks i Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir

2015

Verdikjeder og kjøpskriterier i det sørafrikanske markedet for laks

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; Sogn-Grundvåg, Geir

2015

Conducting Qualitative Research in Russia: Challenges and Advice

Voldnes, Gøril; Grønhaug, Kjell; Sogn-Grundvåg, Geir

2014

Differensiering av fryst hvitfisk i britiske supermarkeder

Sogn-Grundvåg, Geir; Larsen, Thomas Andre; Young, James A.

2013

Afrika er viktig for eksporten

Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne

2013

Plan for markedsrettet FoU-arbeid i Afrika. Forprosjekt

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten

2013

Nye sildeprodukter til Tyskland og Ukraina. En markedsvurdering

Heide, Morten; Voldnes, Gøril; Sogn-Grundvåg, Geir; Sone, Izumi

2013

Høykvalitetsprodukter med suksess i hjemmemarkedet

Sogn-Grundvåg, Geir; Heide, Morten

2013

Bedøvelse av laksefisk - status i forhold til forskrift og produktfeil

Tobiassen, Torbjørn; Herland, Hilde; Heide, Morten; Østli, Jens; Sogn-Grundvåg, Geir; Midling, Kjell Øyvind; Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne

2012

Oppnår krokfanget fisk prispremie i detaljistmarkedet?

Sogn-Grundvåg, Geir; Larsen, Thomas Andre; Young, James A.

2012

Har fangstbasert akvakultur av torsk noen konkurransefortrinn?

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre

2012

Markedssvikt på første hånd

Sogn-Grundvåg, Geir; Henriksen, Edgar

2011

Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika

Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten

2010

Kritiske suksessfaktorer for torskeoppdrett: Finnes de?

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Egeness, Finn-Arne; Trollvik, Trine Elisabeth

2010

Co-Creating Value in a Retail Market Setting

Sogn-Grundvåg, Geir; Rånes, Stein Arne; Brendan, Gay

2009

Når konkurransefortrinn forvitrer: Er det mulig å gjenvinne profitable markedsposisjoner?

Sogn-Grundvåg, Geir; Lorentzen, Thode; Bendiksen, Bjørn Inge; Grønhaug, Kjell

2008

Utnyttelse av konkurransefortrinn innen torskeoppdrett

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Dreyer, Bent

2007

Responding to eroding competitive advantages: observations from the Norwegian seafood industry

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Lorentzen, Lorentz Thode; Bendiksen, Bjørn Inge; Gilmore, Audrey

2007

Kan bedriftene lære noe av fiaskoprodukter?

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Grønhaug, Kjell

2007

Do SMEs influence ther markets? An exploratory study

Ottesen, Geir Grundvåg; Grønhaug, Kjell

2007

Økt satsing på fersk hvitfisk: Hvilke utfordringer opplever bedriftene?

Lorentzen, Lorentz Thode; Ottesen, Geir Grundvåg; Grønhaug, Kjell; Svorken, Marianne

2006

Kan bedriftene lære noe nyttig av fiaskoprodukter?

Ottesen, Geir Grundvåg; Egeness, Finn-Arne; Grønhaug, Kjell; Gray, Brendan

2006

Produktutvikling i fiskebutikker gjennom interaksjon med forbrukere

Ottesen, Geir Grundvåg; Rånes, Stein Arne; Grønhaug, Kjell; Gray, Brendan

2005

(Over)optimisme og utvikling av nye næringer

Grønhaug, Kjell; Ottesen, Geir Grundvåg

2004

Exploring the accuracy of SME managers’ network perceptions

Ottesen, Geir Grundvåg; Foss, Lene; Grønhaug, Kjell

2004

Markedsorientering i "perfekte" sjømatmarkeder

Ottesen, Geir Grundvåg; Grønhaug, Kjell

2002

Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter

Ottesen, Geir Grundvåg; Grønhaug, Kjell

2002