Vitenskapelig artikkel

Exploring the dynamics of market orientation in turbulent environments: a case study

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: European Journal of Marketing, vol. 38, p. 956–973–18, 2004

Utgave: 8

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0309-0566
Elektronisk: 1758-7123

Open Access: none