Publisert 2002

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift : Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi , vol. 12 , p. 1–10–10 , 2002

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 0803-6799
Elektronisk : 1891-0998

Publikasjonstype : Vitenskapelig artikkel

Bidragsytere : Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Johnsen, Oddrun

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Fiskeriforskning har som formål å drive forskning og utvikling som skal gi en konkurransedyktig fiskeri- og havbruksnæring og en best mulig utnyttelse og forvaltning av havets ressurser. For å oppnå denne målsettingen, og for å opprettholde posisjonen som en ledende leverandør av oppdragsforskning til norsk fiskeri-og havbruksnæring, er det viktig at forskningen som gjennomføres både er relevant og pålitelig, og ikke minst at forskningsresultatene blir tatt i bruk av oppdragsgivere. I denne artikkelen fokuserer vi på faktorer som kan bidra til å sikre høy nytteverdi av oppdragsforskning i næringen.Særlig fremheves det at et tett samarbeid og en god dialog mellom forskere og brukere underveis i oppdragsprosjekter er viktig for relevante forskningsresultater som kommer til anvendelse hos kjøpere av slik forskning.

Kontaktpersoner: