Vitenskapelig artikkel

Utnyttelse av muligheter: Hvorfor er det så vanskelig - og hva skal til for å lykkes?

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 14, 2004

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0803-6799
Elektronisk: 1891-0998

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST