Publisert 2010

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-839-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Henriksen, Edgar; Sogn-Grundvåg, Geir

Serier : Nofima rapportserie 49/2010

År : 2010

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I denne rapporten spør vi om linefanget torsk og hyse virkelig er så ettertraktet i markedet som mange vil ha det til. Hva er det i tilfelle med linefisken som gjør den så attraktiv i markedet? Hvilke barrierer i verdikjeden fra fangst til eksport hindrer bedre utnyttelse av verdipotensialet i fersk linefanget torsk og hyse fra kystflåten? Vi fokuserer på verdikjeden for fersk linefisk fra kystflåten fordi barrierene for utnyttelse av verdipotensialet synes å være større her enn for ombordfryst fisk levert fra havgående autolinefartøy. Vi belyser disse spørsmålene med statistikk fra fiskeauksjonen på Island og førstehåndsomsetningen i Norge i tillegg til intervjuer med fiskere, fiskekjøpere og eksportører. Resultatene viser at linefanget torsk og hyse er vurdert som bedre enn fisk fra andre redskaper. Linefanget fisk har et svært positivt omdømme som primært tilskrives høy og jevn kvalitet som gir mange fordeler for kjøpere. En rekke barrierer som bidrar til å hindre en bedre utnyttelse av verdipotensialet i fersk linefisk fra kystflåten identifiseres. Forslag for å øke kystlinefisket slik at den fordelaktige markedsposisjonen kan utnyttes bedre fremsettes.

Kontaktpersoner: