Publisert 2002

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift : Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi , vol. 12 , p. 61–83–23 , 2002

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 0803-6799
Elektronisk : 1891-0998

Publikasjonstype : Vitenskapelig artikkel

Bidragsytere : Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Utgangspunktet for denne artikkelen er spørsmålene: "Hvordan oppfatter oppdrettere av marine arter markedsmulighetene?" og "Hvilke fremgangsmåter-eller strategier-forfølger de i sine bestrebelser for å utnytte de nye mulighetene?",Dette utgangspunktet kan begrunnes på følgende måte: Oppdretternes oppfatninger av markedsmuligheter representerer deres virkelighet, og det er denne de forholder seg til.(jfr.Berger og Luckman,1967) For å utnytte nye muligheter må oppdretterene også handle, og den enkelte oppdretter vil velge fremgangsmåter som oppleves som mest hensiktmessig . De fremgangsmåter som velges vil blant annet være påvirket av oppfatninger om markeder , tidligere erfaringer og tilgjengelige ressurser. Slike markedsoppfatninger og fremgangsmåter vil være mere eller mindre riktige. Ved å kartlegge og forstå disse, er det vårt formål å fremskaffe forbedringsforslag med utgangspunkt i dokumentert og holdbar kunnskap.

Kontaktpersoner: