Vitenskapelig artikkel

Primary Uncertainty in the Seafood Industry. An Exploratory Study of How Processing Firms Cope

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Marine Resource Economics, vol. 18, p. 1–9–9, 2003

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0738-1360

Open Access: none