Fagartikkel

Differensiering av fryst hvitfisk i britiske supermarkeder

Sogn-Grundvåg, Geir; Larsen, Thomas Andre; Young, James A.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, p. 38–40, 2013

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none