Fagartikkel

Hva vet du om kvalitet på sjømat?

Karlsen, Kine Mari; Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, p. 26–27, 2017

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none