Fagartikkel

Kan bedriftene lære noe nyttig av fiaskoprodukter?

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Grønhaug, Kjell; Gray, Brendan

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. Årgang 16, p. 48–61–14, 2006

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0803-6799
Elektronisk: 1891-0998

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST