Fagartikkel

Økt satsing på fersk hvitfisk: Hvilke utfordringer opplever bedriftene?

Lorentzen, Lorentz Thode; Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Svorken, Marianne

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. Årgang 16, p. 39–47–9, 2006

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0803-6799
Elektronisk: 1891-0998

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST