Gå til hovedinnhold
Publisert 2002

Read in English

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift : Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi , vol. 12 , p. 32–39 , 2002

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 0803-6799
Elektronisk : 1891-0998

Publikasjonstype : Vitenskapelig artikkel

Bidragsytere : Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I denne artikkelen spør vi om markedsorientering i nær perfekte markeder er relevant – og
hvis så – om markedsorientering i nær perfekte markeder kommer til uttrykk på samme
måte som fremsatt i faglitteraturen. Nær perfekte markeder er markeder med mange kjøpere
og selgere, hvor produktene er nær identiske, informasjonen flyter relativt lett, og
hvor transaksjonskostnadene er lave. Våre spørsmål er høyst relevante fordi markedsorientering
primært har vært studert i oligopolistiske markeder kjennetegnet ved et begrenset
antall selgere (konkurrenter), differensierte produkter, hvor transaksjonskostnadene til
dels er betydelige, og hvor god og relevant markedsinformasjon ikke er lett tilgjengelig.

Kontaktpersoner: