Vitenskapelig artikkel

Exploring the accuracy of SME managers’ network perceptions

Sogn-Grundvåg, Geir; Foss, Lene; Grønhaug, Kjell

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: European Journal of Marketing, vol. 38, p. 593–607, 2004

Utgave: 5

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0309-0566
Elektronisk: 1758-7123

Open Access: none