I dette prosjektet undersøker vi konsekvensene av bortfallet av MSC sertifikater for torsk og hyse fanget innenfor 12 nautiske mil fra kysten.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jun 2022

Slutt

15. jun 2023

Finansiert av

Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Samarbeid

Universitetet i Tromsø

Prosjektleder(e):

Geir Sogn-Grundvåg

Bakgrunn

I løpet av de tre siste årene har andelen MSC-sertifisert fisk fra norske fiskerier gått fra knapt 90 prosent til omtrent 40 prosent.

Den store nedgangen skyldes suspensjonen av MSC-sertifikatet for makrell i 2019, etterfulgt av NVG-sild og kolmule i 2020 – alle med bakgrunn i manglende kyststatsavtaler med kvotefordelingsmekanismer. I tillegg utløp MSC-sertifikatene for torsk og hyse fanget innenfor 12 nautiske mil i 2021 på grunn av den svake tilstanden til kysttorsken og en mangelfull gjenoppbyggingsplan.

Som påpekt i utlysningen er mangelfull MSC-sertifisering for flere av de viktigste norske fiskeriene høyst uønsket. Samtidig gir bortfall av MSC-sertifikater en unik mulighet til å studere konsekvensene av slik sertifisering.

Utlysningen etterspør derfor studier av konsekvensene av bortfallet av MSC for både pelagisk fisk (NVG-sild) og hvitfisk (torsk og hyse). Utlysningen ber også om at et prosjekt tar hensyn til det avvikende og unormale markeds- og prisbildet i Europa våren 2022 på grunn av situasjonen i Ukraina og Russland.

En vurdering av alternativer til MSC som diskutert i flere tidligere FHF prosjekter inkludert et nylig avsluttet FHF-prosjekt som har lagt grunnlaget for en ny norsk bærekraftstandard, vil også inngå i arbeidet som foreslåes. 

Mål

Målet med det foreslåtte arbeidet er å kartlegge konsekvenser av manglende MSC-sertifisering for NVG-sild, torsk og hyse.

For torsk og hyse vil følgende spørsmål søkes besvart:

  • Leder bortfall av MSC-sertifikat for torsk og hyse fanget innenfor 12-mila til lavere eksportpriser for denne fisken sammenlignet med torsk og hyse fanget utenfor 12-mila?
  • Er det prisforskjell for ulike produkter med og uten MSC til ulike markeder – og endres varestrømmer/produktporteføljer?
  • I hvilken grad holder fiskemottak fisk med og uten MSC-sertifikat adskilt i produksjonen?
  • Leder bortfall av MSC-sertifikat for torsk og hyse fanget innenfor 12-mila til lavere priser til fisker sammenlignet med fisk fanget utenfor 12-mila?
  • Og, påvirkes i så tilfelle fangstatferden til kystfiskere med mulighet til å fiske utenfor 12-mila?

For NVG-sild belyses følgende spørsmål:

  • Leder bortfall av MSC-sertifikat for NVG-sild til lavere eksportpriser for denne fisken sammenlignet med annen norsk og utenlands sild?
  • Endres markedsandeler i viktige eksportmarkeder og produktsammensetning? 

Se videoblogg om MSC

Flere plasser i verden har ulike bestander blitt dårlig forvaltet og kraftig overfisket. Flere ideelle organisasjoner tilbyr derfor sertifisering av virksomheter som driver bærekraftig. Marine Stewardship Council (MSC) er den viktigste av disse.

Hvordan kan MSC bidra til bedre forvaltning av fiskeressurser? Det er det episode fem i sesong tre av sjømatforsker Geir Sogn-Grundvågs videoblogg om sjømatkvalitet handler om.

Publikasjoner