Publisert 2011

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-936-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Sogn-Grundvåg, Geir

Serier : Nofima rapportserie 48/2011

År : 2011

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultater fra prosjektet ”Sjømatnæringen: produktdifferensiering og konkurransefortrinn” som har vært publisert i løpet av 2011. Tre artikler som fokuserer på ulike sider ved differensiering av krokfanget fisk og en artikkel om fangstbasert havbruk gjengis. Rapporten presenterer også planlagte forskningsaktiviteter for 2012.

Kontaktpersoner: