Nofima rapportserie

Barrierer og muligheter for differensiering. Fagrapport 3

Sogn-Grundvåg, Geir

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 48/2011

Antall sider: 25

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-936-9

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten presenterer resultater fra prosjektet ”Sjømatnæringen: produktdifferensiering og konkurransefortrinn” som har vært publisert i løpet av 2011. Tre artikler som fokuserer på ulike sider ved differensiering av krokfanget fisk og en artikkel om fangstbasert havbruk gjengis. Rapporten presenterer også planlagte forskningsaktiviteter for 2012.