Vitenskapelig artikkel

Kritiske suksessfaktorer for torskeoppdrett: Finnes de?

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Egeness, Finn-Arne; Trollvik, Trine Elisabeth

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 19/20, p. 9–16, 2010

Utgave: 2009/2010

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0803-6799
Elektronisk: 1891-0998

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST