Jeg er ansatt som seniorforsker ved Nofima, hvor jeg har jobbet siden 1998. Min forskning fokuserer særlig på ulike aspekter ved produktdifferensiering. Jeg er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole (1992) med doktorgrad fra samme sted (2001). Jeg har også en Master of Science grad i markedsføring fra University of Stirling (1994). I 2007 ble jeg vurdert professorkompetent ved Universitetet i Stavanger.

+47 470 29 204

+47 77 62 90 91

E-post

Tromsø

Markedsforskning

Cristin Se publikasjoner i Cristin