Kompetanse: Min hovedkompetanse er innen emballasjematerialer og polymerkjemi. Jeg er medlem av forskergruppen for emballasje ved Nofima.

Jeg er interessert i å undersøke egenskapene til emballasjematerialer, særlig polymermaterialer. Hovedfokuset mitt er på gass- og lysbarrièrer og andre egenskaper eller funksjoner ved emballasjematerialer som er viktig for kvaliteten på maten, samspillet mellom emballasjematerialet og matvarene samt effekten emballasjen har på kvaliteten og holdbarheten på matvarer. Jeg har også noe erfaring med termoforming av polymere materialer og effekten på egenskaper ved emballasjematerialet.

De siste årene har jeg vært involvert i nanoteknologi til bruk i emballasjematerialer, og jeg har også noe kunnskap om polymere nanokompositter.
Jeg har også kunnskap om regelverk for godkjente materialer for kontakt med næringsmidler, og bistår norsk industri med å sikre at emballasjen som brukes til næringsmidler, er i samsvar med regelverket (Emballasjekonvensjonen).

Jeg jobber på oppdragsbasis for både emballasje- og næringsmiddelindustrien og emballasjerelaterte forskningsprosjekter som tar for seg de nevnte temaene, i tillegg til temaer som emballeringsmetoder og holdbarhetsstudier.

Utdanning: 1993 – M.Sc.-grad i polymerkjemi fra Norges tekniske høgskole. 2004 – Dr. Scient (ph.d) NOFIMA og Landbrukshøgskolen. Tittel på doktoravhandlingen: «The influence of thermoforming method, drawing depth and stability of selected food products».

+47 928 07 951

+47 64 97 02 80

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin