RECY-FOOD-PACK vil utvikle en omfattende kunnskapsplattform for sikker matemballasje fra resirkulert plast. Foto/cc: Marit Kvalvåg Pettersen/Nofima

RECY-FOOD-PACK

Recycled plastics for Food Contact Packaging

 Trygg og holdbar mat  

Prosjektets mål er å sikre mattrygghet og kvalitet, og samtidig utvikle innovative plastemballasjesystemer som kan bidra til økt bruk av resirkulert plast.

Tidspunkt:1. april 2021 – 31. desember 2023
Finansiering: FJM - Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, og deltakende bedrifter
Finansiør:Norner
Samarbeid:Norner, Norsus, Bama gruppen AS, Bewi AS, Mills DA, Skanem, Tomra Systems ASA
Kontaktperson
Portrettbilde av Marit Kvalvåg Pettersen

Mattrygghet er essensielt i alle ledd i verdikjeden, og emballasjen skal ivaretar produktkvaliteten helt frem til forbruker.

For å nå målene om en sirkulær økonomi må matemballasjen være resirkulerbar. En måte å sørge for mer resirkulerbar emballasje er å anvende resirkulert plast.

RECY-FOOD-PACK vil utvikle en omfattende kunnskapsplattform for sikker matemballasje fra resirkulert plast basert på vitenskapelig kunnskap og innovasjoner for partnerne. Emballeringssystemer og verdikjeder vil bli vurdert ved hjelp av livsløpsanalyser (LCA).

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter