Vitenskapelig artikkel

Recyclable mono materials for packaging of fresh chicken fillets: New design for recycling in circular economy

Pettersen, Marit Kvalvåg; Grøvlen, Magnhild Seim; Evje, Nina; Radusin, Tanja

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Packaging technology & science, vol. 33, p. 485–498, 2020

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0894-3214
Elektronisk: 1099-1522

Open Access: none

Lenker:
DOI