Dette prosjektet skal bidra til å begrense bruken av plast, ved kun å bruke plast der andre materialer fungerer dårligere med tanke på miljø og bevaring av matkvalitet.

Sist oppdatert

Start

01. apr 2019

Slutt

30. jun 2022

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

BAMA, Norsus, Nofima, Norner, NIVA og NIBIO, Q-meieriene, Gartnerhallen, Norwegian Plastic recycling (Noprec), ROAF, Grønt Punkt Norge, Emballasjeforeningen, Miljøstiftelsen Bellona, No Waste, VESAR, Lindum, De Paauw Recycling og FSLCI.

Prosjektleder(e):

Marit Kvalvåg Pettersen

Prosjektet har som mål å sikre at plast benyttes til matemballasje der det er hensiktsmessig utfra et bærekraftperspektiv.

Dette skal oppnås ved å vurdere negative miljøpåvirkninger av plastemballasje opp mot de spesifikke fordelene den har, som for eksempel reduksjon av matsvinn, sammenlignet med alternativer.  og at Prosjektet skal bidra til at  plast begrenses til bruk der andre materialer enn plast viser seg å være dårligere med hensyn til miljø og bevaring av matkvaliteten gjennom distribusjon, lagring og bruk.

Begrunnelsen for å redusere eller fjerne plastemballasje blir dermed helhetlig, objektiv og vitenskapelig begrunnet. Det skal utvikles et verktøy for valg av riktig emballasjemateriale for pakking av ulike matprodukter basert på vurdering av bærekraftaspekter som miljø, kvalitet og mattrygghet.

Nofimas rolle i prosjektet

Nofima er ansvarlig for arbeidspakken knyttet til emballeringsteknologi og matkvaliteten; kjemisk mikrobiologisk og sensorisk kvalitet. I tillegg skal vi bistå industrien med å identifisere kriterier og essensielle funksjoner knyttet til emballering av utvalgte produkter, og valg av alternative emballeringsløsninger det dette er mulig.

Fakta om prosjektet

Prosjektet eies av BAMA, og Norus er faglig hovedansvarlig. Nofima, Norner, NIVA og NIBIO er med som forskningspartnere. I tillegg bidrar følgende bedrifter med ressurser og deltagelse: Q-meieriene, Gartnerhallen, Norwegian Plastic recycling (Noprec), ROAF, Grønt Punkt Norge, Emballasjeforeningen, Miljøstiftelsen Bellona, No Waste, VESAR, Lindum, De Paauw Recycling og FSLCI.