Ecosorb

Miljøvennlig og effektiv væskeabsorbent

 Trygg og holdbar mat  

I EcoSorb prosjektet utvikles en ny type mer miljøvennlig væskeabsorbent til næringsmidler, som medfører økt bruk av fornybare råstoff og redusert bruk av plastmaterialer fra fossile råstoff.

Tidspunkt:1. juni 2016 – 30. september 2020
Finansiering: Norges forskningsråd
Finansiør:MM Karton FollaCell AS
Samarbeid:Bewi AS, Mc Airlaids´s Vliesstoffe GmbH, Nortura SA, SalMar ASA, RISE PFI

De fleste væskeabsorbenter i dagens marked inneholder superabsorberende polymer (SAP) i enten pudder- eller fiberform. Disse har utmerket absorbsjonsevne, men er laget av fossile råstoff.

Det overordnede målet I EcoSorb er å utvikle, validere og kommersialisere en ny absorbsjonspad for emballering av ferske matvarer, som er basert på cellulose fra norsk skogråstoff og trygg i kontakt med mat. Prosjektet vil bidra til økt etterspørsel etter vedråvare og bærekraftig verdiskaping i Norge.

Les mer om:

Relatert innhold