Gå til hovedinnhold

Jeg er forsker i Nofima, her har jeg jobbet siden 1991. Generelt kan mine forskningsområder oppsummeres med at jeg jobber med hva som påvirker matvaretrygghet og kvalitet på sjømat. Gjennom mitt arbeid har jeg jobbet med flere typer sjømat, dette inkluderer klippfisk, saltfisk, tørrfisk, reker, kveite, torsk, sei, laks og kongekrabbe. Spesielle interesser er å fastsette holdbarhet for klippfisk som er lagret ved ulike betingelser. Jeg er utdannet ved Norges Landbrukshøgskole, (nå Universitetet for biovitenskap) med hovedfag i kvalitetssikring i næringsmiddelindustrien. I 2010 disputerte jeg for min doktorgrad. I mitt doktorgradsarbeid undersøkte jeg hvordan Listeria monocytogenes mestrer ekstremt stress i form av høye saltkonsentrasjoner, j
fr. produksjon av klippfisk. I 1995 hadde jeg et arbeidsopphold ved bedriften Br. Sirevåg AS i Sirevåg. Der bygget jeg opp laboratoriefunksjonen og gjennomførte opplæring for drift av laboratoriet. I 1998 hadde jeg et arbeidsopphold ved FAO i Roma. Der arbeidet jeg med å utvikle prosedyrer for hygienetiltak i næringsmiddelindustrien i U-land.