Jeg er seniorforsker i avdeling Sjømatindustri. Jeg har jobbet her siden 1991. Jeg jobber med hva som påvirker matvaretrygghet og kvalitet på sjømat.

Gjennom mitt arbeid har jeg jobbet med flere typer sjømat, som klippfisk, saltfisk, tørrfisk, reker, kveite, torsk, sei, laks, snøkrabbe og kongekrabbe. Spesielle interesser er å fastsette holdbarhet for klippfisk som er lagret ved ulike betingelser.

Jeg er utdannet ved Norges Landbrukshøgskole, (nå Universitetet for biovitenskap). I 2010 disputerte jeg for PhD-graden. I mitt doktorgradsarbeid undersøkte jeg hvordan Listeria monocytogenes mestrer ekstremt stress i form av høye saltkonsentrasjoner, tilsvarende det en finner i klippfisk. Etter avsluttet doktorgrad, jobbet jeg med holdbarhet i klippfisk, og hvordan holdbarheten påvirkes under ulike lagringsforhold.
Siden 2013 har jeg i hovedsak jobbet med krabbe, både snøkrabbe og kongekrabbe. Jeg har vært opptatt av å undersøke og beskrive kvaliteten på det spiseklare produktet. Jeg har også studert hvordan betingelser under levendelagring og oppfôring av krabben påvirker kvalitetsegenskapene etter slakting og prosessering.

De siste årene har jeg fokusert spesielt på oppfôring av små kongekrabber til de oppnår kommersielle størrelser. Relevante problemstillinger er type fôr som skal tilbys krabben, og hvordan fôret og de generelle betingelsene for levendelagring påvirker overlevelse, veksthastighet, og kvalitetsegenskaper i det spiseklare produktet.

+47 995 54 336

+47 77 62 90 76

E-post

Tromsø

Sjømatindustri

Cristin Se publikasjoner i Cristin