Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Geir Sogn-Grundvåg

Jeg er ansatt som seniorforsker ved Nofima, hvor jeg har jobbet siden 1998. Min forskning fokuserer særlig på ulike aspekter ved produktdifferensiering. Jeg er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole (1992) med doktorgrad fra samme sted (2001). Jeg har også en Master of Science grad i markedsføring fra University of Stirling (1994). I 2007 ble jeg vurdert professorkompetent ved Universitetet i Stavanger.

Geir har 49 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Voldnes, Gøril; Nøstvold, Bjørg Helen; Sogn-Grundvåg, Geir; 2018: Hybrid Surveys: A Method for the Effective Use of Open-Ended Questions in Quantitative Food Choice Surveys

Zhang, Dengjun; Sogn-Grundvåg, Geir; Asche, Frank; Young, James A.; 2018: Eco-Labeling and Retailer Pricing Strategies: The U.K. Haddock Market

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Iversen, Audun; 2018: Large buyers at a fish auction: The case of the Norwegian pelagic auction

Asche, Frank; Larsen, Thomas Andre; Smith, Martin D.; Sogn-Grundvåg, Geir; Young, James A.; 2015: Pricing of eco-labels with retailer heterogeneity

Sogn-Grundvåg, Geir; Henriksen, Edgar; 2014: The influence of human rationality and behaviour on fish quality

Sogn-Grundvåg, Geir; Larsen, Thomas Andre; Young, James A.; 2014: Product Differentiation with Credence Attributes and Private Labels: The Case of Whitefish in UK Supermarkets

Voldnes, Gøril; Grønhaug, Kjell; Sogn-Grundvåg, Geir; 2014: Conducting Qualitative Research in Russia: Challenges and Advice

Sogn-Grundvåg, Geir; Larsen, Thomas Andre; Young, James A.; 2013: The value of line-caught and other attributes: An exploration of price premiums for chilled fish in UK supermarkets

Sogn-Grundvåg, Geir; Young, James A.; 2013: Commoditization in Food Retailing: Is Differentiation a Futile Strategy?

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; 2012: Har fangstbasert akvakultur av torsk noen konkurransefortrinn?

Sogn-Grundvåg, Geir; Larsen, Thomas Andre; Young, James A.; 2012: Oppnår krokfanget fisk prispremie i detaljistmarkedet?

Sogn-Grundvåg, Geir; Henriksen, Edgar; 2011: Markedssvikt på første hånd

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Egeness, Finn-Arne; Trollvik, Trine Elisabeth; 2010: Kritiske suksessfaktorer for torskeoppdrett: Finnes de?

Sogn-Grundvåg, Geir; Rånes, Stein Arne; Brendan, Gay; 2009: Co-Creating Value in a Retail Market Setting

Sogn-Grundvåg, Geir; Østli, Jens; 2009: Consumer evaluation of unbranded and unlabelled food products The case of bacalhau

Sogn-Grundvåg, Geir; Lorentzen, Thode; Bendiksen, Bjørn Inge; Grønhaug, Kjell; 2008: Når konkurransefortrinn forvitrer: Er det mulig å gjenvinne profitable markedsposisjoner?

Bjørklund, Oddrun; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2008: Farmed Atlantic Cod: Perceived Quality and Attitudes Amongst European Restaurant Chefs

Bjørklund, Oddrun; Grønhaug, Kjell; Sogn-Grundvåg, Geir; Hansen, Kåre; 2008: Produktdifferensiering hva og hvorfor?

Sogn-Grundvåg, Geir; 2008: How customer requests may lead firms astray: conceptual issues and an empirical illustration

Sogn-Grundvåg, Geir; 2008: Kveita - havets Dronning

Gray, Brendan; Sogn-Grundvåg, Geir; Bell, Jim; Chapman, Cassandra; Whiten, Jemma; 2007: What are the essential capabilities of marketers? A comparative study of managers', academics' and students' perceptions

Grønhaug, Kjell; Sogn-Grundvåg, Geir; 2007: Can theoretical knowledge and application yield competitive advantage?

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; 2007: Do SMEs influence ther markets? An exploratory study

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Grønhaug, Kjell; 2007: Kan bedriftene lære noe av fiaskoprodukter?

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Lorentzen, Lorentz Thode; Bendiksen, Bjørn Inge; Gilmore, Audrey; 2007: Responding to eroding competitive advantages: observations from the Norwegian seafood industry

Siikavuopio, Sten Ivar; Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Dreyer, Bent; 2007: Utnyttelse av konkurransefortrinn innen torskeoppdrett

Sogn-Grundvåg, Geir; 2006: Do upstream actors in the food chain know end-users’ quality perceptions? Findings from the Norwegian salmon farming industry

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; 2006: Pursuing opportunities - Why so many fail and so few succeed

Gray, Brendan; Sogn-Grundvåg, Geir; Matear, Sheelagh; 2005: Disseminating academic research information to marketing practitioners: The receiver's perspective

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; 2005: Exploring How Managers Conceive and Practice Market Orientation in Near "Perfect" Food Markets

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; 2005: Positive Illusions and New Venture Creation: Conceptual Issues and AN Empirical Illustration

Grønhaug, Kjell; Sogn-Grundvåg, Geir; 2004: (Over)optimisme og utvikling av nye næringer

Sogn-Grundvåg, Geir; Foss, Lene; Grønhaug, Kjell; 2004: Exploring the accuracy of SME managers’ network perceptions

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; 2004: Barriers to Practical Use of Academic Marketing Knowledge

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; 2004: Exploring the dynamics of market orientation in turbulent environments: a case study

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; 2004: Kundeønsker som krever endring lønner det seg å lytte?

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; 2004: Perceived opportunities and pursued strategies in an emerging industry: the case of Norwegian Blue Mussel farming

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; 2004: Utnyttelse av muligheter: Hvorfor er det så vanskelig - og hva skal til for å lykkes?

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; 2003: Primary Uncertainty in the Seafood Industry. An Exploratory Study of How Processing Firms Cope

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; 2003: Strategisk endring i fiskeindustrien: Hvorfor går det ikke alltid som planlagt?

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; 2002: Managers’ understanding of theoretical concepts: the case of market orientation

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; 2002: Markedsorientering i "perfekte" sjømatmarkeder

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; 2002: Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; 2002: Market Orientation and Uncertain Supply in Upstream Markets: An Exploratory Study

Grønhaug, Kjell; Sogn-Grundvåg, Geir; Bjørklund, Oddrun; 2002: Benefiting from Commissioned Research: The Role of Researcher – Client Cooperation

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Bjørklund, Oddrun; 2002: Kan oppdragsforskning gjøres mere nyttig? En analyse av 86 oppdragsprosjekter gjennomført ved Fiskeriforskning

Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Bjørklund, Oddrun; 2002: Benefiting from Commissioned Research: The Role of Researcher - Client Cooperation

Sogn-Grundvåg, Geir; 1999: Strategi og markedstilpasning i oppdrettsnæringen

Sogn-Grundvåg, Geir; 1998: Læringsevne og lønnsomhet i fiskeindustrien

Geir har 40 andre publikasjoner i Cristin:

Hermansen, Øystein; Sogn-Grundvåg, Geir; Dreyer, Bent; 2018: Hvordan går det med fangstbasert akvakultur av torsk?

Sogn-Grundvåg, Geir; 2018: Hvordan forsker vi på krabbekvalitet?

Sogn-Grundvåg, Geir; 2018: Velkommen til å se min kvalitetsblogg

Sogn-Grundvåg, Geir; 2018: Hotellfrokost for torsken

Sogn-Grundvåg, Geir; 2018: Bort med blodet

Sogn-Grundvåg, Geir; 2018: Har det noe å si hva vi fisker med?

Sogn-Grundvåg, Geir; 2018: Har redskap noe å si for prisen på fisk?

Sogn-Grundvåg, Geir; 2018: Hvorfor fiske med redskap som gir dårligere kvalitet?

Sogn-Grundvåg, Geir; 2018: Makrell har et kosthold til besvær

Karlsen, Kine Mari; Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris; 2017: Hva vet du om kvalitet på sjømat?

Karlsen, Kine Mari; Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris; 2017: Hva vet du om kvalitet på sjømat?

Sogn-Grundvåg, Geir; 2017: Om sitroner og sjømatkvalitet

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Verdikjeder og kjøpskriterier i det sørafrikanske markedet for laks

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Differensiering av laks i Sør-Afrika

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; 2015: Laks til Sør-Afrika – Sluttrapport FHF

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Hvordan møter sørafrikanske aktører de høye lakseprisene? Tredje artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Kjøpskriterier for atlantisk oppdrettslaks i Sør-Afrika. Fjerde artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Laks på menyen i Sør-Afrika. Femte artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Markedsandeler for norsk laks i Sør-Afrika. Andre artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Tint laks i Sør-Afrika. Sjette artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Heide, Morten; Egeness, Finn-Arne; Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Markedet for laks i Sør-Afrika. Første artikkel i artikkelserie om Sør-Afrika

Sogn-Grundvåg, Geir; 2015: Laks fra nord populær i sør

Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; 2014: Et viktig marked

Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; 2013: Afrika er viktig for eksporten

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten; 2013: Plan for markedsrettet FoU-arbeid i Afrika. Forprosjekt

Heide, Morten; Sogn-Grundvåg, Geir; 2013: Hvordan påvirker nye ferskfiskprodukter markedet?En undersøkelse blant produsenter og supermarkedskjeder i Norge

Heide, Morten; Voldnes, Gøril; Sogn-Grundvåg, Geir; Sone, Izumi; 2013: Nye sildeprodukter til Tyskland og Ukraina. En markedsvurdering

Sogn-Grundvåg, Geir; Heide, Morten; 2013: Høykvalitetsprodukter med suksess i hjemmemarkedet

Sogn-Grundvåg, Geir; 2013: Produktdifferensiering og konkurransefortrinn

Sogn-Grundvåg, Geir; Larsen, Thomas Andre; Young, James A.; 2013: Differensiering av fryst hvitfisk i britiske supermarkeder

Tobiassen, Torbjørn; Herland, Hilde; Heide, Morten; Østli, Jens; Sogn-Grundvåg, Geir; Midling, Kjell Øyvind; Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne; 2012: Bedøvelse av laksefisk - status i forhold til forskrift og produktfeil

Sogn-Grundvåg, Geir; 2011: Barrierer og muligheter for differensiering. Fagrapport 3

Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten; 2010: Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika

Henriksen, Edgar; Sogn-Grundvåg, Geir; 2010: Linefisk fra kystflåten: Høyt etterspurt i markedet, men kan vi levere?

Sogn-Grundvåg, Geir; 2010: Muligheter og forutsetninger for differensiering av fersk laks og hvitfisk

Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; Ottesen, Geir Grundvåg; Sogn-Grundvåg, Geir; Roaldsen, Ingrid H.E.; 2007: Torskeoppdrett på tur opp?

Borch, Odd Jarl; Dreyer, Bent; Ottesen, Geir Grundvåg; Sogn-Grundvåg, Geir; Roaldsen, Ingrid H.E.; 2007: Økologisk torskeoppdrett - nye markedsmuligheter

Lorentzen, Lorentz Thode; Sogn-Grundvåg, Geir; Grønhaug, Kjell; Svorken, Marianne; 2006: Økt satsing på fersk hvitfisk: Hvilke utfordringer opplever bedriftene?

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Grønhaug, Kjell; Gray, Brendan; 2006: Kan bedriftene lære noe nyttig av fiaskoprodukter?

Sogn-Grundvåg, Geir; Rånes, Stein Arne; Grønhaug, Kjell; Gray, Brendan; 2005: Produktutvikling i fiskebutikker gjennom interaksjon med forbrukere