Jeg arbeider med velferd og kvalitet i forbindelse med slakting av fisk og skalldyr for både havbruks- og fiskerinæringen. Det er særlig elektrisk bedøving som har vært fokusområdet.

Arbeidet har ført til over 80 peer reviewed artikler i vitenskapelig journaler.

Av utdannelse har jeg teknisk utdannelse fra forsvaret, statistikk og biologi fra universitet og doktorgrad innen biologi ved Universitetet i Bergen.

Forskererfaring har vært fra UIB, Norce og Nofima, hvor jeg har jobbet siden 2007.

+47 416 52 535

+47 51 84 46 23

E-post

Stavanger

Prosessteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin