Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferden til oppdrettslaks og -ørret? I dette prosjektet har vi oppsummert kunnskapen og laget håndbøker om temaet.

Sist oppdatert

Start

01. des 2015

Slutt

31. mar 2020

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Samarbeid

Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Nord universitet, University of Stirling (Skottland)

Last ned bøkene

Last ned boka og poster om velferdsindikatorer for oppdrettslaks

Last ned boka om velferdsindikatorer for regnbueørret

Om prosjektet

Kunnskapen om fiskevelferd og operasjonelle velferdsindikatorer øker stadig. Men, den er ikke alltid lett tilgjengelig og kan dermed være uoversiktlig. Derfor er det nyttig med en gjennomgang av beste eksisterende (“state of the art”) kunnskap på fiskevelferd, både når det gjelder fiskens behov direkte og hvordan man best kan vurdere fiskens velferd.

I prosjektet har det blitt laget en praktisk håndbok kalt «Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd». En håndbok for ørret ble utgitt vinteren 2020.

Mål

Å beskrive holdbare, operasjonelle velferdsindikatorer basert på evaluering av eksisterende kunnskap – og sortere dem i en artsspesifikk verktøykasse/ håndbok som oppdretteren kan bruke til å vurdere og optimalisere velferden til hver art.

Delmål

  • Å oppsummere eksisterende kunnskap om fiskevelferd med hensyn til arter og livsstadium .
  • Å evaluere eksisterende sertifiseringsordninger basert på krav for hver arts velferd.
  • Å vurdere hvilke tilgjengelige velferdsindikatorer som er i bruk og som passer til formålet.
  • Å undersøke operative velferdsindikatorer på bakgrunn av ulike eksisterende og nye produksjonssystemer.
  • Å evaluere operative velferdsindikatorer med hensyn til ny teknologi og ulike håndteringsoperasjoner.
  • Å identifisere kunnskapsflaskehalser og kunnskapsområder som krever videre forskning/validering.
  • Å sette sammen en håndbok for oppdretterne til bruk i vurderingen for å optimalisere velferden hos laks og ørret.

Publikasjoner