Postsmolt. Foto: Terje Aamodt/Nofima

Fishwell

Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd

 Produksjonsbiologi  

Kunnskapen om fiskevelferd og operasjonelle velferdsindikatorer øker stadig. Men, den er ikke alltid lett tilgjengelig og kan dermed være uoversiktlig. Derfor er det nyttig med en gjennomgang av beste eksisterende (“state of the art”) kunnskap på fiskevelferd, både når det gjelder fiskens behov direkte og hvordan man best kan vurdere fiskens velferd. I prosjektet har det blitt laget en praktisk håndbok kalt "Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd". En håndbok for ørret gis ut vinteren 2020.

Tidspunkt:1. desember 2015 – 31. mars 2020
Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Samarbeid:Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Nord universitet, University of Stirling (Skottland)
Kontaktperson
Portrettbilde av Christopher Noble
Christopher Noble

Seniorforsker
Tlf.: +47 909 65 133
chris.noble@nofima.no

Resultatmål

Å beskrive holdbare, operasjonelle velferdsindikatorer basert på evaluering av eksisterende kunnskap – og sortere dem i en artsspesifikk verktøykasse/ håndbok som oppdretteren kan bruke til å vurdere og optimalisere velferden til hver art.

Delmål

  • Å oppsummere eksisterende kunnskap om fiskevelferd med hensyn til arter og livsstadium .
  • Å evaluere eksisterende sertifiseringsordninger basert på krav for hver arts velferd.
  • Å vurdere hvilke tilgjengelige velferdsindikatorer som er i bruk og som passer til formålet.
  • Å undersøke operative velferdsindikatorer på bakgrunn av ulike eksisterende og nye produksjonssystemer.
  • Å evaluere operative velferdsindikatorer med hensyn til ny teknologi og ulike håndteringsoperasjoner.
  • Å identifisere kunnskapsflaskehalser og kunnskapsområder som krever videre forskning/validering.
  • Å sette sammen en håndbok for oppdretterne til bruk i vurderingen for å optimalisere velferden hos laks og ørret.

Forventet nytteverdi

Prosjektet forventes å gi oppdatert kunnskapsstatus om kravene til fiskevelferd for atlantisk laks og regnbueørret. Dette skal gi næringen holdbare og lett forståelige operasjonelle velferdsindikatorer som er både arts- og livsstadiespesifikke. Det å fremme og synliggjøre velferdsvennlig produksjonspraksis står også sentralt i prosjektet.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker