Vitenskapelig artikkel

Percussion and electrical stunning of Atlantic salmon (Salmo salar) after dewatering and subsequent effect on brain and heart activities

Lambooij, Bert; Grimsbø, Endre; Vis, Hans van de; Reimert, Henny G.M.; Nortvedt, Ragnar; Roth, Bjørn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 300, p. 107–112, 2010

Utgiver: Elsevier

Utgave: 1-4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI