Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-682-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Roth, Bjørn

Serier : Nofima rapportserie 19/2021

År : 2021

Forskningsområder

Fisk i oppdrett

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Gjennom FHF prosjekt no. 901560 Gjenfangst, bedøvelse, avliving og etterbruk av rensefisk (CLEANCATCH) var målsettingen å utvikle egen elbedøver for rensefisk. Effekt av elektrisk bedøver for rognkjeks ble derfor vurdert på slakteri. I tillegg til rognkjeks var det også innslag av laks og sei i populasjonen og dette ble også vurdert. Spenninger mellom 120–220 Volt ble vurdert med eksponeringstider 3–9 sekunder. Modifiseringer med hensyn til innmating av fisk i maskinen, medbringer og elektroderoppsett sikret at enkeltfisk av en viss størrelse ble forsvarlig eksponert for elektrisk strøm for å sikre en effektiv bedøvelse før avliving ved kvern. Av samtlige fisk vurdert var ingen ved bevissthet før kverning. Vi konkluderer at 220 V, 50 HZ AC i kombinasjon med kvern er en effektiv og human bedøvelse og avlivingsmetode for utkastfisk på slakteri.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen