Publisert 2018

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-567-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Roth, Bjørn

Serier : Nofima rapportserie 29/2018

År : 2018

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

For å verifisere elektrobedøving for flekksteinbit, ble totalt 25 steinbit med snittvekt 3,65 kg eksponert for 95 V, AC + DC i 6 (n = 12) og 12 sekunder (n = 13). Fiskens respons og bevissthetstilstand ble vurdert før bløgging og plassert i kasser med isvann for vurdering frem til død. Fisken sløyet ble deretter lagret i 3 dager og filetert for vurdering av kvalitet og skader. Resultatene på elbedøving viser at samtlige fisk var bevisstløs etter strømeksponering. Heller ikke etter bløgging viste fisken tegn til bevissthet frem til død. Samtlige fisker hadde fravær av alle basale reflekser som øyerulling, gjellelokk ventilasjon og spinale reflekser gjennom hele dødsforløpet. Filetering av fisken viste ingen tegn til vertebrale skader eller blødninger i muskulatur. Alle fileter viste å ha en lav gaping score. Konklusjonen er elbedøving med bruk av AC + DC kombinert med bløgging er dyrevelferdmessig forsvarlig metode for bedøvelse og avliving av oppdrettet flekksteinbit. Redusert eksponeringstid på 6 sekunder vil kunne ha kvalitets-forbedrende effekt.

Kontaktpersoner: