Vitenskapelig artikkel

The effect of continuous light at low temperatures on growth in Atlantic salmon reared in commercial size sea pens

Imsland, Albert; Roth, Bjørn; Fjelldal, Per Gunnar; Stefansson, Sigurd Olav; Handeland, Sigurd O; Mikalsen, Bjørn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 479, p. 645–651, 2017

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI