De viktigste arbeidsområdene mine er knyttet til lipidernæring i fisk. Et av mine interesseområder er respons på og toleranse for produkter med oljefrø, særlig temaer knyttet til utnyttelse av oljer med ulik fettsyresammensetning, krav til essensielle fettsyrer (EFA), fiskehelse og metabolske aspekter ved EFA-mangel samt hvordan fettsyresammensetningen i lipidavsetningen påvirker slaktekvaliteten. Jeg har også jobbet med prosjekter knyttet til helsefordelene ved å spise fisk. For øyeblikket har jeg et stort fokus på lipidavsetning, utvikling av fettvev, lipidkatabolisme og oksidativt stress. For å studere funksjonaliteten til viktige lipidregulerende faktorer har jeg ledet arbeidet med å etablere ny teknologi med in vitro-modeller. Vi har nå implementert metoder for dyrkning av lever-, muskel-, osteoblast- og fett-primærceller i laboratoriet vårt.
Jeg tok doktorgraden (Dr. Scient) i biokjemi ved Universitetet i Oslo i 1988. Doktorgradsforskningen ble utført hos Nofima (som da het Akvaforsk), og siden da har jeg vært ansatt der som forsker i ernæringsgruppen. Siden 1996 har jeg vært professor II ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

+47 930 97 531

+47 64 97 04 74

E-post

Ås

Ernæring og fôrteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin