Vitenskapelig artikkel

High n-3 HUFA levels in the diet of Atlantic salmon affect muscle and mitochondrial membrane lipids and their susceptibility to oxidative stress

Østbye, Tone-Kari K.; Kjær, Marte Avranden; Rørå, Anna Maria Bencze; Torstensen, Bente E.; Ruyter, Bente

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Nutrition, vol. 17, p. 177–190, 2011

Utgiver: Blackwell Publishing

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1353-5773
Elektronisk: 1365-2095

Open Access: none

Lenker:
DOI