Nofima jobber med atlantisk laks i AquaIMPACT, med å utvikle industriapplikasjoner for genomseleksjon og utvikle fôr som tar hensyn til fiskens genetikk og produktkvalitet. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima.

AquaIMPACT

 Avl og genetikk    Ernæring og fôrteknologi  

AquaIMPACT er et EU-finansiert forskningsprosjekt som integrerer avl med ernæring innen oppdrett av atlantisk laks, regnbueørret, dorade (havkaruss) og havabbor.

Tidspunkt:1. januar 2019 – 31. desember 2022
Finansiering: EU Horisont 2020
Samarbeid:Prosjektet ledes av Natural Resources Institute Finland (Luke), og går i samarbeid med en rekke europeiske forsknings- og industriaktører.
Kontaktperson
Portrettbilde av Anna Kristina Sonesson
Anna Kristina Sonesson

Forskningssjef
Tlf.: +47 930 98 047
anna.sonesson@nofima.no

Prosjektet skal bidra til å øke konkurransekraften til EUs akvakultur gjennom mat- og ernæringssikkerhet og ved å tilfredsstille forbrukernes krav til høykvalitets sjømat med begrenset miljøpåvirkning.

I AquaIMPACT vil partnerne utvikle metoder basert på genomisk seleksjon hos oppdrettsfisk for den europeiske oppdrettsnæringen. Fokus vil være på kostnadseffektiv registrering og genotypering, og utvalg for egenskaper som bare kan registreres under kommersielle forhold. Ved å innlemme nye ingredienser og essensielle næringsstoffer utviklet av selskaper, vil nye ernærings- og fôringsstrategier bli oppskalert og skreddersydd spesielt for den genetisk forbedrede fisken fra avlsprogrammer.

Målet er å produsere mer robust, sunn, næringsrik fisk, og å fremme praksis i industrien der bioøkonomi, null-avfall og mer effektiv bruk av naturlige ressurser har en større plass.

Nofima arbeider i AquaIMPACT med atlantisk laks, utvikler industriapplikasjoner for genomseleksjon og utvikler fôr som tar hensyn til fiskens genetikk og produktkvalitet. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med MOWI Genetics AS.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter
  • Filer og lenker