Nofima rapportserie

Lagringsstabilitet av et utvalg marine oljer. Effekt av oljekvalitet på cellulære responser – Fase 2

Grimmer, Stine J Staavi; Østbye, Tone-Kari K.; Ruyter, Bente; Vogt, Kjell gjermund; Haugen, John-Erik

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Utgave: 33/2013

Antall sider: 36

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-109-7

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV