Vitenskapelig artikkel

High dietary EPA does not inhibit Delta 5 and Delta 6 desaturases in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed rapeseed oil diets

Thomassen, Magny S.; Rein, Dietrich; Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K.; Ruyter, Bente

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 360-361, p. 78–85, 2012

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI