Publisert 2015

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-268-1

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Berge, Gerd Marit; Østbye, Tone-Kari K.; Kjær, Marte Avranden; Sonesson, Anna Kristina; Mørkøre, Turid; Ruyter, Bente

Serier : Nofima rapportserie 8/2015

År : 2015

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Et viktig mål i dette prosjektet var å studere potensialet for å påvirke EPA og DHA nivået i muskel i slaktefisk ved fôring med ulike nivåer av EPA og DHA i tidlig livsfase; rett etter smoltifisering og om det foreligger genetiske forskjeller mellom familiegrupper. To andre viktige mål var å identifisere eventuelle langtidseffekter av forskjeller i lipidmetabolismen mellom Høy og Lav desaturase familier på fettdeponering, EPA og DHA nivå i filet, kvalitet og utvalgte helsemarkører. Fisk med forskjellig genetisk bakgrunn (Høy og Lav desaturase) og forskjellig nivå av EPA og DHA i fôr fra 100-500g, ble satt i samlemerd i sjø og gitt fôr med 1 % EPA og DHA fram til slakting (4 kg). Ved avslutning ved 4 kg hadde gruppene lik kroppsvekt og fettnivå i filet. Høy-desaturase-fisk var lengre, hadde høyere SGR og Lavere k-faktor enn Lav-desaturase-fisk. Det var lavest dødelighet, minst fettlever, innvollsfett og fettavleiring på hjerte i Høy-desaturase-fisk, men innhold av DHA var likt i Høy og Lav. Våre data viser at genetisk bakgrunn hadde betydning for fettfordelingen i fiskekroppen, med spesielt stor betydning for utvikling av fettlever og mengde innvollsfett. Lever fra Lav-desaturase-gruppene inneholdt nesten dobbelt så mye fett som Høy-desaturase-gruppene, men lever fra Høydesaturase-gruppene inneholdt likevel mer EPA og DHA i % av fettsyrer enn fra Lav-desaturase-gruppene. Kvantitativt innhold (gram per 100 gram) av EPA var høyest i Lav-desaturase-gruppene, mens innhold av DHA var høyest i Høydesaturase-gruppene. Høy-desaturase gruppene har høyere genuttrykk for Cox1 og lavere uttrykk for Cox2 enn Lav-desaturase gruppene Den genetiske pre-disponeringen til høyere kapasitet til EPA og DHA syntese i Høy desaturase familiene sammenlignet med Lavdesaturasefamiliene i tidlig livsfase, synes å forsvinne når dietter med høyt nivå av planteolje ble benyttet i vekstfasen i sjø. Undersøkelser av filet viste tilfredsstillende kvalitet i alle grupper. For noen parametre var effekt av genetikk mer markert der fisken tidligere hadde fått lave nivåer av EPA og DHA i fôr.

Kontaktpersoner: