Nofima rapportserie

Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler.En screening av omega-3-oljer med hensyn til variasjon i oksidasjonsgrad, innhold av oksidasjonsprodukter og effekt på markørsystemer

Ruyter, Bente; Grimmer, Stine; Thorkildsen, Trine; Todorcevic, Marijana; Lalic, Marina; Vogt, Kjell Gjermund

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 31/2010

Antall sider: 65

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-803-4

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV