Vitenskapelig artikkel

Sesamin Increases Alpha-Linolenic Acid Conversion to Docosahexaenoic Acid in Atlantic Salmon (Salmo salar L.) Hepatocytes: Role of Altered Gene Expression

Trattner, Sofia; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K.; Gjøen, Tor; Zlabek, V; Kamal-Eldin, A; Pickova, J

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Lipids, vol. 43, p. 999–1008, 2008

Utgave: 11

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0024-4201
Elektronisk: 1558-9307

Open Access: none

Lenker:
DOI