I SalmoE2 har vi som mål å teste om ethylesterolje (EE) kan benyttes som en trygg kilde til ernæringsmessig gunstige fettsyrer i fôret til laks og ørret.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

02. okt 2023

Slutt

02. okt 2025

Finansiert av

FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Bakgrunn

Norsk pelagisk sektor er en viktig næring innen produksjon og foredling av marine oljer, inkludert produksjon av høykvalitets omega-3 konsentrater til humant konsum.

I prosessen med å oppkonsentrere innholdet av omega-3 fettsyrene EPA og DHA, dannes sidestrømsproduktet etylester-olje (EE). I Norge produseres det årlig rundt 10 000 tonn EE oljer.

Et mulig bruksområde for EE olje er som ingrediens i fôr til laksefisk. Imidlertid foreligger begrenset kunnskap om hvor egnet EE-olje er som ingrediens i fôret til laks og regnbueørret.

Generelt vil marine EE oljer være relativt rike på mettet fett, og inneholde både kolesterol, EPA og DHA. EE oljer vil dermed kunne bidra med viktige fettsyrer i fôret til laksefisk. 

Mål

I SalmoE2 har vi som mål å teste om ethylester (EE) olje kan benyttes som en trygg kilde til ernæringsmessig gunstige fettsyrer i fôret til laks og ørret.

Dette gjør vi

Nofima er prosjektkoordinator og vil ha ansvaret for alle aktiviteter innenfor prosjektet.

Først, testes ulike nivåer av EE-olje i fôret til lakseparr (dose-respons) i ferskvannsfasen for å øke kunnskapen om trygge fôrnivåer.

Rasktvoksende lakseparr (5-10 g) i ferskvann vil fôres henholdsvis et kontrollfôr (med en sammensetning tilsvarende et kommersielt fôr) samt 5 eksperimentelle fôr med økende nivåer av EE-olje (5, 10, 20, 25 og 50% av den totale oljefraksjonen) i 5-6 uker (triplikate kar, 100 fisk per kar).

Resultater fra forsøket vil danne grunnlaget for valg av EE-oljedoser i post-smolt studien.

Deretter, sammenlignes de ernæringsmessige effektene av EE-olje i fôret til laks og ørret. Begge artene vil bli fôret de samme eksperimentelle diettene.

Forsøket startes med laks og ørret på ca 200-400g som vil fôres et kontrollfôr uten EE olje og 3 eksperimentelle fôr med 3 nivåer av EE-olje (i triplikate kar og 30-40 fisk per kar) til tredobling av vekten. Analyseres oksydativ stabilitet av EE-olje og fôr ved analyse av flyktige oksidasjonsprodukter (lagringsstabilitet).

Fôrene til begge forsøkene produseres av Nofima. Justeringer vil bli gjort basert på sammensetningen av EE-oljen levert av Pelagia AS. 

Illustrasjonen viser produksjon av omega-3-konsentrater til konsum og sidestrømsproduksjon av etylesterolje til akvakulturfôr.