Både folk og fisk har behov for de lange marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA for å bevare god helse. Det vi får gjennom fiskeoljen som stammer fra villfisk er ikke lenger nok til å dekke behovene, og det trengs flere kilder til marint omega-3. Noe omega-3 brukes til tran og kapsler, noe til dyrefôr, og en stor andel til oppdrettsfisk.

Sist oppdatert

Start

01. jan 2015

Slutt

25. okt 2019

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Samarbeid

CSIRO (Australia) og NIFES (Norge)

Prosjektleder(e):

Bente Ruyter

Nofima forsker på en rekke muligheter for å øke innholdet av marint omega-3 i oppdrettslaksen, enten det er å finne nye kilder, forbedre fiskens evne til å omdanne plante-omega-3 til marint omega-3, eller å maksimere utnyttelsen i fisken.

I dette prosjektet studerer vi effekter av en mikroalge og en rapsolje. Rapsen som oljen er trukket ut fra er genmodifisert for å være rik på de essensielle marine fettsyrene EPA og DHA. Mikroalgen er ikke genmodifisert. Her er litt fakta om prosjektet:

Hva er målet med prosjektet?

Prosjektet er et rent forskningsprosjekt som har som mål å skaffe vitenskapelig dokumentasjon på fôrkilder som kan komme til benyttelse i fremtiden. Prosjektet skal undersøke og dokumentere fiskehelse, fiskevelferd, ernæringsmessige behov, ytelse, metabolisme og kvalitet knyttet til to potensielle fôrkilder, rapsolje rik på EPA /DHA og mikroalgen Schizochytrium, som er rik på DHA.

Hvordan startet prosjektet?

Prosjektet er et resultat av fellesutlysningen fra Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond i 2014 «Joint call for research proposals: future sources of EPA and DHA for fish feed». Prosjektet er offentlig og åpent.

Innholdet i prosjektet:

Prosjektet består av fire arbeidspakker:

  • I arbeidspakke 1 og 2 vil det utføres fôringsforsøk med tilsetting av en EPA- og DHA-rik olje fra modifisert raps i laksedietter i ferskvann og i sjøvann i anlegg på land for å studere effekter på tilvekst, fettsyresammensetning, kvalitet og helse på fisken.
  • I arbeidspakke 3 vil det undersøkes hvorvidt det er ernæringsmessig sikkerhetsspørsmål knyttet til bruk av olje fra modifisert raps i fiskefôr.
  • I arbeidspakke 4 vil det utføres fôringsforsøk for å teste om mikroalger som DHA-kilde i fiskefôr gjennom hele livet fører til produksjon av en sunn og næringsrik laks av høy kvalitet når den når kommersiell slaktestørrelse.

Kvalitetssikring av prosjektet

Prosjektet er faglig evaluert av Norges forskningsråds vitenskapelige panel. Tillatelse til gjennomføring av forsøk, som utelukkende skal foregå i anlegg på land på Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra, ble innhentet av Mattilsynet før prosjektet startet. Prosjektpartner NIFES vil vurdere sikkerhetsspørsmål knyttet til bruk av nye fôrråvarer.

Hvor kommer råvarene fra?

Rapsoljen produseres i Australia av det australsk/kanadiske selskapet Nuseed. Mikroalgen produseres i USA.

Publikasjoner