Vitenskapelig artikkel

Medium-Chain and Long-Chain Fatty Acids Have Different Postabsorptive Fates in Atlantic Salmon

Denstadli, Vegard; Bakke, Anne Marie; Berge, Gerd Marit; Krogdahl, Åshild; Hillestad, Marie; Holm, Halvor; Ruyter, Bente

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Nutrition, vol. 141, p. 1618–1625, 2011

Utgave: 9

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0022-3166
Elektronisk: 1541-6100

Open Access: none

Lenker:
DOI