Publisert 2019

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-596-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Berge, Gerd Marit; Ytteborg, Elisabeth; Østbye, Tone-Kari K.; Sundh, Henrik; Rud, Ida; Sveen, Lene; Bæverfjord, Grete; Karlsen, Christian Renè; Krasnov, Aleksei; Øgaard, Jonas; Sundell, Kristina; Pedersen, Mona Elisabeth; Halvorsen, Bente; Ruyter, Bente

Serier : Nofima rapportserie 17/2019

År : 2019

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Prosjektets hovedmål var å skaffe kunnskap om hvordan ulike nivåer av sink (Zn) og EPA+DHA i dietten påvirker sammensetning, funksjon og robusthet til barrierevev hos laks. Forsøk med laks fôret 3 ulike nivåer av Zn og omega-3 i dietten fra parr til postsmolt-størrelse, viste at nivået av omega-3-fettsyrer i dietten påvirker opptaket av Zn i tarmen og Zn-nivået i helkropp. Zn-nivået i fôret påvirker på sin side sammensetningen av membranfosfolipidene, noe som igjen vil være av betydning for funksjonen til transportproteiner i tarmen. Histologiske analyser av skinnkvalitet viste at lave nivåer av både omega-3 og Zn ga dårligere skinnkvalitet enn høyere nivåer. omega-3 og Zn hadde effekter på ulike lag i skinnet, der omega-3 påvirket mest de dypere lagene i skinnet, påvirket Zn mest det ytre laget. Både lave doser omega-3 og Zn i fôret ga i tillegg dårligere sårhelingsevne. Lavt nivå av omega-3 i fôret førte til endret funksjon og sammensetning av tarmmembranen, inkludert reduksjon i aktiv ionetransport og endret kapasitet til osmoregulering. Ulike nivåer av både Zn og omega-3 førte til endret uttrykk av et stort antall gener i gjeller, endringer knyttet til en rekke funksjoner som vevsorganisering, metabolisme, signaloverføring m.m., men betydningen av disse endringene for fysiologisk funksjon er ikke kjent. Gjeller fra alle diettgrupper hadde normal morfologi. Våre observasjoner tyder på at samspillet mellom nivåene av omega-3 (EPA+DHA) og Zn i dietten påvirker en rekke funksjoner i barrierevev. Omega-3 er en begrenset ressurs, og bruken av Zn i fôr er regulert. Derfor er det er viktig å sikre effektivt opptak og utnyttelse av disse næringsstoffene i laksen. Samspillseffekten mellom Zn og omega-3 og deres helseeffekt bør være et viktig fokus for videre studier.

Kontaktpersoner: