Nofima rapportserie

Ernæringens betydning for skinn-, tarm-, og gjellehelse hos laks

Berge, Gerd Marit; Ytteborg, Elisabeth; Østbye, Tone-Kari K.; Sundh, Henrik; Rud, Ida; Sveen, Lene; Bæverfjord, Grete; Karlsen, Christian Renè; Krasnov, Aleksei; Øgaard, Jonas; Sundell, Kristina; Pedersen, Mona Elisabeth; Halvorsen, Bente; Ruyter, Bente

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 17/2019

Antall sider: 97

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-596-5

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

The aim of this project was to study effects of varying levels of zinc and omega-3 fatty acids on barrier tissues in Atlantic salmon, from parr in freshwater to post-smolt. Both nutrients affected composition of lipids, and also function, of barrier tissues.