Vitenskapelig artikkel

Microalga Phaeodactylum tricornutum in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) —Effect on nutrient digestibility, growth and utilization of feed

Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Reitan, Kjell Inge; Ruyter, Bente

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 460, p. 116–123, 2016

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI