Vitenskapelig artikkel

Does the capacity for energy utilization affect the survival of post-smolt Atlantic salmon, Salmo salar L., during natural outbreaks of infectious pancreatic necrosis?

Rørvik, Kjell-Arne; Alne, Henriette; Gaarder, Mari; Ruyter, Bente; Måseide, Niels Petter; Jakobsen, Jan Vidar; Berge, Rolf Kristian; Sigholt, Trygve; Thomassen, Magny Skinlo

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Fish Diseases, vol. 30, p. 399–409–11, 2007

Utgiver: Blackwell Publishing

Utgave: 7

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0140-7775
Elektronisk: 1365-2761

Open Access: none

Lenker:
DOI