Prosjektet tar for seg viktige faktorer for å forbedre oppdrett i Middelhavet, spesielt for havbrasmer og havabbor. Nofima er involvert i forskningen på genetikk og avl.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. mai 2017

Slutt

30. apr 2021

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

Over 30 forskjellige organisasjoner fra 12 land, inkludert forskningsinstitutter, ledende universiteter, oppdrettere og internasjonale organisasjoner.

Samarbeidspartnere samlet til Kick-off i prosjektet MedAID.
Samarbeidspartnere samlet til Kick-off i prosjektet MedAID. Foto: IAMZ-CIHEAM

Oppdatering

Anna Sonesson i Nofima skrev etter avslutning av prosjektet (november 2021) en artikkel til The Fish Site, som oppsummerer funn Nofima har bidratt med i prosjektet: «Advancing selective breeding in sea bass and sea bream».

Bakgrunn

Europa forbruker i dag dobbelt så mye sjømat som den produserer, med import som fyller gapet. Til tross for dette, utgjør akvakultur omtrent 20% av produksjonen i Europa og sysselsetter direkte 85 000 mennesker, mest i landlige og kystnære områder.

I motsetning til utviklingen i andre Middelhavsland utenfor EU, stagnerer akvakulturproduksjonen i Europa. Dette er grunnen til at EU-kommisjonen har foreslått målet om en 20% økning i bærekraftig akvakulturproduksjon i Middelhavet.

MedAID-prosjektet ble til for å støtte muligheten om å nå dette målet, og resultatene forventes å være viktige for å styrke europeisk produksjon av marint oppdrett.

MedAID ble lansert i begynnelsen av mai 2017 og vil spille en nøkkelrolle i å identifisere de viktigste suksessfaktorene for å styrke veksten i denne stadig viktigere matproduksjonssektoren.

Med fokus på havbrasmer og havabbor, som er to av de viktigste oppdrettsartene i Middelhavet, vil prosjektet studere konkurranseevne og bærekraft i Middelhavets marine oppdrettssektor. Derfor vil alle steg i verdikjeden gjennomgås i MedAID; ernærings- og fôringspraksis, dyrehelse og velferd, genetikk og avl, miljøpåvirkning, forbrukeres oppfatning og markedsføringsaspekter, den økonomiske effektiviteten og ytelsen til sektoren og regulatoriske begrensninger.

I samarbeid med interessenter fra hele sektoren vil MedAID foreslå beste praksis, innovative verktøy og praktiske løsninger på utfordringer for å legge tilrette for vekst og økt produktivitet.

MedAID er finansiert av et tilskudd på 7 millioner euro fra EU-kommisjonens H2020 program. Prosjektet er koordinert av Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza (IAMZ-CIHEAM) sammen med Institute of Agrifood Research and Technology of Catalonia (IRTA), og involverer over 30 forskjellige organisasjoner fra 12 land, inkludert forskningsinstitutter, ledende universiteter, produsenter og internasjonale organisasjoner.

Nofimas Anna Sonesson leder arbeidet innen genetikk og avl.

Publikasjoner